Geschiedenis van de stad Nijmegen


De lange historie van de oudste stad van Nederland: Nijmegen

Tijdens het Romeinse Rijk vormde Nijmegen de grens tussen het Romeinse Rijk en de Germaanse gebieden. In Nijmegen was van 71 tot 104 het 10e legioen van de Romeinen gelegerd. Er is tijdens het Romeinse bewind een groot fort (castrum) gebouwd op een heuvel aan de Waal. De stad werd gevormd als handelsnederzetting. Daardoor is de naam Nijmegen afgeleid van de aanduiding "Novio-magus", wat 'nieuwe markt' betekent.

In de Middeleeuwen werd de stad een aanzienlijk handelscentrum en sinds 1230 heeft Nijmegen formeel de stadsrechten.

Valkhofburgt Nijmegen De oud-Nijmeegse Valkhofburcht in 1641

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Nijmegen een aantal malen belegerd. Tijdens het tweede Beleg van Nijmegen werd Nijmegen door Prins Maurits heroverd. Later werd Nijmegen bezet door de Fransen, maar de rust werd in weer hersteld door de vrede van Nijmegen waarmee de vrede tussen de Republiek der Nederlanden en Frankrijk werd besloten.

Aan het begin van de tweede wereldoorlog was Nijmegen de eerste Nederlandse stad die in Duitse handen viel. Aan het einde van deze oorlog werd er tijdens operatie Market Garden zwaar gevochten in en rondom de stad om de Waalbrug in handen te krijgen en te houden.

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich flink uitgebreid, dat gebeurde in westelijke en zuidwestelijke richting. De omliggende dorpen Hatert, Hees en Neerbosch werden stadswijken. De grootste uitbreiding was de ontwikkeling van Dukenburg en Lindenholt. De structuur van de stad werd daardoor zeer onevenwichtig. Het centrum ligt in het noorden, maar de stadsuitbreiding in zuidwestelijke richting plaats.